Administracja:
INGEO, ul. Białostocka 34, 19-100 Mońki.
E-mail: info@acurel.eu,
telefon: 85 30 67 222